Skip to content

Gröna och blå hus

De gröna kulörerna sträcker sig över ett mycket stort färgområde. När man väljer grönt ska man tänka på att inte välja en kulör som är för stark eller som har för lite gulhet. För att bli vacker på husfasaden ska den dessutom kännas lite smutsig på det lilla färgprovet. Vill man dessutom att huset ska anknyta till naturen krävs en mörk nyans. Blå fasadfärger har en tendens att bli alldeles för starka när de målas på en hel fasad och det är svårt att välja rätt utifrån färgprovet. Om du vill att fasaden ska bli vackert blå ska du välja ett färgprov som ser ut att vara blågrått. Vill du istället att den ska kännas blågrå ska man välja en kulör som är neutralgrå på det lilla färgprovet.