0
VARUKORGEN

Hårdvaxolja

Hårdvaxolja är perfekt för trägolv. Den är baserad på naturliga oljor och vaxer samt ger en slitstarkt vacker yta där träets naturliga karaktär bevaras. Ytan blir vatten- och smutsavvisande och mycket tålig mot spill. En idealisk produkt för trägolv, massiva trägolv, parkettgolv, korkmöbler, panel, limträ, sten och kakel.

System.ServiceModel.Security.MessageSecurityException: The HTTP request was forbidden with client authentication scheme 'Anonymous'. ---> System.Net.WebException: The remote server returned an error: (403) Forbidden.
  at System.Net.HttpWebRequest.GetResponse()
  at System.ServiceModel.Channels.HttpChannelFactory`1.HttpRequestChannel.HttpChannelRequest.WaitForReply(TimeSpan timeout)
  --- End of inner exception stack trace ---

Server stack trace: 
  at System.ServiceModel.Channels.HttpChannelUtilities.ValidateAuthentication(HttpWebRequest request, HttpWebResponse response, WebException responseException, HttpChannelFactory`1 factory)
  at System.ServiceModel.Channels.HttpChannelUtilities.ValidateRequestReplyResponse(HttpWebRequest request, HttpWebResponse response, HttpChannelFactory`1 factory, WebException responseException, ChannelBinding channelBinding)
  at System.ServiceModel.Channels.HttpChannelFactory`1.HttpRequestChannel.HttpChannelRequest.WaitForReply(TimeSpan timeout)
  at System.ServiceModel.Channels.RequestChannel.Request(Message message, TimeSpan timeout)
  at System.ServiceModel.Dispatcher.RequestChannelBinder.Request(Message message, TimeSpan timeout)
  at System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.Call(String action, Boolean oneway, ProxyOperationRuntime operation, Object[] ins, Object[] outs, TimeSpan timeout)
  at System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.InvokeService(IMethodCallMessage methodCall, ProxyOperationRuntime operation)
  at System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.Invoke(IMessage message)

Exception rethrown at [0]: 
  at Enferno.StormApiClient.CacheableProxy`2.InvokeMethod(MethodInfo method, Object[] args)
  at Enferno.StormApiClient.CacheableProxy`2.Invoke(IMessage msg)
  at System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.PrivateInvoke(MessageData& msgData, Int32 type)
  at Enferno.StormApiClient.Products.ProductService.ListProducts2(String searchString, String categorySeed, String manufacturerSeed, String flagSeed, String statusSeed, String assortmentSeed, String parametrics, String storeSeed, String pricelistSeed, String customerId, String companyId, String sort, String pageNo, String pageSize, String filter, String cultureCode, String currencyId, String asVariants)
  at SfgExternWeb.Facades.StormFacade.Implementation.Products.GetProductsPaged(Int32[] categories, String sortBy, String parametrics, Int32 page, Int32 pageSize) in d:\a\1\s\SfgExternWeb\SfgExternWeb.Facades.StormFacade\Implementation\Products.cs:line 97
  at SfgExternWeb.Web.Cms.ViewModels.Grid.FilteredProductListViewModel..ctor(Object value) in d:\a\1\s\SfgExternWeb\SfgExternWeb.Web.Umbraco\ViewModels\Grid\FilteredProductListViewModel.cs:line 62
  at CallSite.Target(Closure , CallSite , Type , Object )
  at ASP._Page_views_partials_filteredproductlist_cshtml.Execute() in d:\home\site\wwwroot\Views\Partials\FilteredProductList.cshtml:line 12
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at System.Web.Mvc.RazorView.RenderView(ViewContext viewContext, TextWriter writer, Object instance)
  at System.Web.Mvc.BuildManagerCompiledView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.HtmlHelper.RenderPartialInternal(String partialViewName, ViewDataDictionary viewData, Object model, TextWriter writer, ViewEngineCollection viewEngineCollection)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_base_cshtml.Execute() in d:\home\site\wwwroot\Views\Partials\Grid\Editors\Base.cshtml:line 20